Fasadeskilt i LED/Diode

I de senere år har oppfinnelsen av LED (light emitting diode) gitt oss mange flere valgmuligheter når skilt skal utformes. De krav som stilles til fasadeskilt i dag, både fra sluttkunde og fra kommunale myndigheter mht. estetikk og brukervennlighet, gjør bruk av LED/dioder svært aktuelt.

Førsteinntrykket er i alle sammenhenger veldig avgjørende for menneskers valg. Et fasadeskilt er bedriftens ansikt utad - og skaper nettopp dette viktige førsteinntrykket. La oss bidra til at dette blir mest mulig positivt. Vi har kompetansen og utstyret som skal til for å lage de flotteste fasadeskilt. Utfordr oss!