Pylon er opprinnelig betegnelsen på et monumentalt inngangsparti til et gammelegyptisk tempel.

En skiltsøyle er en smart og elegant skiltløsning når man ønsker å profilere flere leietakere i et bygg, eller hvis innkjørselen ligger litt unna selve bygget. En skiltsøyle er også svært effektiv som informasjonstavle.

Utfreste logoer i stålfront med innvendig belysning.
Kombinasjon utfrest logo og folietekst på innvendig opplyst akrylfront.
LED-logo på lakkert alu-søyle.
LED-logo på alu-søyle, dagtid.