I de senere år har oppfinnelsen av LED (light emitting diode) gitt oss mange flere valgmuligheter når skilt skal utformes. De krav som stilles til fasadeskilt i dag, både fra sluttkunde og fra kommunale myndigheter mht. estetikk og brukervennlighet, gjør bruk av LED/dioder svært aktuelt.

Førsteinntrykket er i alle sammenhenger veldig avgjørende for menneskers valg. Et fasadeskilt er bedriftens ansikt utad - og skaper nettopp dette viktige førsteinntrykket. La oss bidra til at dette blir mest mulig positivt. Vi har kompetansen og utstyret som skal til for å lage de flotteste fasadeskilt. Utforder oss!

 

LED-lys ut gjennom front.
Sort front dag - lyser hvitt i mørket.
LED-profil på fasade er elegant.
Vi leverer også skilt med klokke/temp/dato.
Foliert front gir fargekombinasjoner.
LED-/sargbokstaver gir ren fasade.
Blå front.
LED-/sargbokstaver.
Forskjellige løsninger.
Nesten ferdigmontert.
Life helsekost.
Moss Rygge Lufthavn.
LED-/sargbokstaver på bakplate.
LED-/sargbokstaver på skinner.
LED-/sargbokstaver, lyser inn mot vegg i mørket.
Koronaeffekt.
Lysskilt - på fjellet.
Profilering på store bygg.
LED-skilt Ski Storsenter.