Neon har kapret menneskers hjerter fra den tid det første neonskilt ble laget. Neonskilt fascinerer mennesker, de får din oppmerksomhet - og holder denne inntil informasjonen er effektivt levert.

Skilt lages i forskjellige neonprofiler. Neonrørene kan ligge inne i bokstavene, og hvor bokstavene har akrylfront, slik at det lyser ut gjennom front (profil 4 og 5). Eller det kan være tett front, slik at det lyser inn mot vegg i bakkant (profil 3). Eller man kan ha en kombinasjon av begge løsninger. Man kan også ha eksponerte (synlige) neonrør på bokstavfronten (profil 1 og 2). 

Neonprofil 1.
Neonprofil 1.
Neonprofil 2.
Neonprofil 2.
Neonprofil 3 (koronaeffekt).
Neonprofil 3 (koronaeffekt).
Neonprofil 4.
Neonprofil 4.
Neonprofil 5.
Neonprofil 5, dagtid.
Neonprofil 5.
Neonprofil 3 + 5.
Neonprofil 5. Sargbokstaver. Logo: Lyskasse med duk i front.
Fasadeskiltet på dagtid.
Nærbilde av Neonprofil 1 + 3.
Neonrør på akrylbokstaver.
Neonrør rett på vindu.
Neonrør rett på fasade.
Neonprofil 3 mot bakplate i glass.
Neonprofil 1.